BUD系列U形光电开关

  • 网址:
  • 地址:
  • 联系人:
  • 传真:
  • 电话:

相关产品

详细信息

特点:
  BUD系列U形光电传感器, 30mm  50mm规格
● 高速应答型 
● 内装输出短路过电流保护线路 
● 内装逆连接保护线路 
● 以电源连接方法,可选择 亮通/暗通 
● 防水结构: IP65(IEC 规格)
 
主要型号:
BUD-30
BUD-50
BUD-30S
BUD-50S
BUD-50-H
BUD-30-H